Eksteraj rilatoj – spertiĝanto – parto 8

TEJO-strukturo

Por bone reprezenti TEJOn indas koni ne nur la organizojn, kie oni reprezentas ĝin, sed ankaŭ TEJOn. Tiuj-ĉi 3 eroj, meze de la trejnado por spertiĝantoj celas iom resumi la bazajn konojn pri TEJO kaj TEJO-KER necesajn por efike reprezenti ĝin.

Fortoj:

  • retpaĝo
  • aĝo (naskiĝis en 1938)
  • stabileco (ekde tiam seninterrompe funkcias)
  • entuziasmo, idealismo
  • 40-50 Landaj Sekcioj (LSj)
  • demokrata organiziteco
  • kaj LSj kaj FSj (Fakaj Sekcioj)

Malfortoj:

  • membronombro
  • la nekonateco/miskonateco de Esperanto

Certe legu:

Tasko 7

Plenigu la demandaron

Antaŭa parto – Enhavtabelo – Sekva parto

Foto: Jozef Baláž