Eksteraj rilatoj – spertiĝanto – parto 2

FoJE kaj aliaj kontinentaj retoj de junularaj organizoj

FoJE estas la Forumo Junulara Eŭropa. Ĝi havas du laborlingvojn, la anglan kaj la francan, kaj kunigas ĉirkaŭ 100 junularajn organizojn, inter ili kaj naciajn junularajn konsiliojn kaj internaciajn junularajn NROjn, kiel TEJO. TEJO uzas ĝin unuflanke kiel ponton al la eŭropa politiko, aldone membreco en FoJE ebligas senpagan partoprenon al valoraj trejnadoj kaj helpas havi bonan, konstantan retumadon inter eŭropaj kaj ofte ankaŭ tutmondaj organizoj. FoJE havas du statutajn eventojn, novembre kaj aprile, la Konsilion de membroj (CoMem) kaj la Ĝeneralan Asembleon. Dum la Ĝenerala Asembleo estas elektitaj la novaj gvidantoj de la organizo, tio okazas ĉiun novembron en la para jaro. Aldone al tio, FoJE provizas 20 el la 30 membroj de la Konsila Konsilio de la Eŭropa Konsilio pri Junularo. Krom la ĉeestaj eventoj, FoJE organizas plurajn retajn konsultadojn, kaj dissendas ĉiusemajnan novaĵleteron kun bunta kolekto de ebloj. Granda sukceso de TEJO estas, ke Michael Boris Mandirola, estrarano de TEJO pri Landa Agado estis nomumita kiel ano de grava organo, la CBMA de FoJE por la jaroj 2015-2016, kaj ties prezidanto por la jaroj 2017-2018.

Aŭskultu lin tuj post la nomumo.

Vi povas legi pri FoJE en la Vikipedio.

Por iom pli bone kompreni Eŭropon, legu la prezenton de Mirejo (Mireille Grosjean) pri Eŭropo.

Vi povas legi pri TEJO en FoJE dank’ al raportoj de reprezentantoj. Ĉiuj reprezentantoj estas petataj verki raporton ene de 72 horoj post la fino de la evento. Tio estas tre utila formo de la scitransdono. Jen legu du raportojn pri la sama evento de la du reprezentintoj:

Ankaŭ ekzistas diversaj retoj kies celoj estas kunigi organizojn kiuj laboras pri Junularo en siaj kontinentoj, en Eŭropo tiu reto estas FoJE, pri kiu vi ĵus lernis. TEJO dume ne estas membro de aliaj kontientaj retoj, sed ĝi povas iam farigi. Jen kelkaj informoj pri tiaj retoj en aliaj kontinentoj:

  • Latinamerika kaj karibea reto: la latina amerika reto nomiĝas FLAJC (akronimo por “Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes” kiu signifas “Latinamerika kaj Karibea Forumo pri Junularoj”, ankaŭ nomata FLAJK en esperantujo). Ĝi rezultis de kunigo de du antaŭe ekzistantaj retoj en latinameriko (“FLAJ”, la Forumo Latinamerika pri Junularo, kaj “CARYC”, kiu estis Karibea Reto). TEJO provis kontakti tiun reton plurfoje, sed malgraŭ apogemo de kelkaj organizantoj de la reto pri TEJO, ni ne sukcesis fariĝi membroj, ĉefe ĉar la reto ne ŝajnis tre stabila aŭ havis grupon kiu parolus pri membrado. En Februaro de 2019, la reto ne havas retejon (ĝi devus esti ĉe: http://flacj.org/) kaj ĝia lasta aktivaĵo ĉe sociaj retoj (Twitter kaj Facebook) estis antaŭ 6 monatoj, ankaŭ ne estas Vikipedia artikolo pri ĝi.
  • Afriko: En Afriko ekzistas la PYU (akronimo por “Panafrican Youth Union”, aŭ “Tutafrika Junulara Unio”). Ĝi estas membro de IKRJO kaj ĝi havas informplenan retejon disponeblan en kelkaj lingvoj (http://pyu.org/en/), ĝi estas aktiva en sociaj retoj kaj estas artikolo pri ĝi en Vikipedio. En 2013, estis fadeno pri ebla membriĝo de TEJO en PYU en la listo de TEJO-KER, sed ne estis vera sinsekvo de tiu laboro. La ĉefa kondiĉo por Internacia Junulara Organizo farigi membro de PYU en Februaro de 2019 estas havi membrojn en almenaŭ 20 Afrikaj Landoj.
  • Azio: La Azia Junulara Konsilio (https://asianyouthcouncil.com) estas reto de nur registraraj organizoj, tiel nomataj la Naciaj Junulaj Konsilioj, do ne eblas membriĝi en ĝi kiel Ne-Registrara internacia Organizo.
  • Oceanio: Kiel en Azio, oni nur rajtas membriĝi en la ocenia reto (Pacifika Junulara Konsilio, http://www.pacificyouthcouncil.org/) kiel registrara organizo.

Tasko

Por ĉiuj:

  • Plibonigu aŭ kreu la Vikipedian artikolon en Esperanto pri la reto kiu plej interesas al vi. Skribu al rtker@tejo.org se vi faris tion.
  • Kiuj estas la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de TEJO esti membro en kontinenta organizo? Sendu vian respondon al rtker@tejo.org! (La tuta teksto ne estu pli longa ol 3600 literoj aŭ unu paĝo, sed estu almenaŭ 1000 literlonga, aŭ trionpaĝlonga.)

Se vi interesiĝas pri agado en Latinameriko:

  • Provu kontakti FLAJK por scii ĝisdatajn informojn pri la reto kaze estas. Skribu al rtker@tejo.org se vi faris tion.

Se vi interesiĝas pri agado en Afriko:

  • Kontribuu al la fadeno en la grupo de TEJO-KER pri ebla membriĝo en Tutafrika Junulara Unio.

Se vi interesiĝas pri agado en Azio aŭ Oceanio:

  • Provu kontakti junularkonsilion de via lando kaj scii kiel eblas al TEJO aŭ al via landa sekcio de TEJO rilati kun ĝi kaj konsekvence kun la kontinenta reto. Skribu al rtker@tejo.org se vi faris tion.

Antaŭa parto – Enhavtabelo – Sekva parto

Foto: Jozef Baláž