Eksteraj rilatoj – spertiĝanto – parto 2

FoJE

FoJE estas la Forumo Junulara Eŭropa. Ĝi havas du laborlingvojn, la anglan kaj la francan, kaj kunigas ĉirkaŭ 100 junularajn organizojn, inter ili kaj naciajn junularajn konsiliojn kaj internaciajn junularajn NROjn, kiel TEJO. TEJO uzas ĝin unuflanke kiel ponton al la eŭropa politiko, aldone membreco en FoJE ebligas senpagan partoprenon al valoraj trejnadoj kaj helpas havi bonan, konstantan retumadon inter eŭropaj kaj ofte ankaŭ tutmondaj organizoj. FoJE havas du statutajn eventojn, novembre kaj aprile, la Konsilion de membroj (CoMem) kaj la Ĝeneralan Asembleon. Dum la Ĝenerala Asembleo estas elektitaj la novaj gvidantoj de la organizo, tio okazas ĉiun novembron en la para jaro. Aldone al tio, FoJE provizas 20 el la 30 membroj de la Konsila Konsilio de la Eŭropa Konsilio pri Junularo. Krom la ĉeestaj eventoj, FoJE organizas plurajn retajn konsultadojn, kaj dissendas ĉiusemajnan novaĵleteron kun bunta kolekto de ebloj. Granda sukceso de TEJO estas, ke Michael Boris Mandirola, estrarano de TEJO pri Landa Agado estis nomumita kiel ano de grava organo, de la CBMA de FoJE por la jaroj 2015-2016.

Aŭskultu lin tuj post la nomumo.

Vi povas legi pri FoJE en la Vikipedio.

Por iom pli bone kompreni Eŭropon, legu la prezenton de Mirejo (Mireille Grosjean) pri Eŭropo.

Vi povas legi pri TEJO en FoJE dank’ al raportoj de reprezentantoj. Ĉiuj reprezentantoj estas petataj verki raporton ene de 72 horoj post la fino de la evento. Tio estas tre utila formo de la scitransdono. Jen legu du raportojn pri la sama evento de la du reprezentintoj:

Tasko 2

Elektu almenaŭ unu el la taskoj:

  1. Plibonigu la vikipediartikolon pri FoJE en Esperanto! Skribu al rtker@tejo.org se vi faris tion.
  2. Pripensu la strukturon de la raportoj, ĉu laŭ vi ĝi plibonigindas? Skribu vian respondon al rtker@tejo.org!
  3. Kiel TEJO, kiel tutmonda organizo rilatu al FoJE? Kiuj estas la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de TEJO esti membro en kontinenta organizo? Sendu vian respondon al rtker@tejo.org! (La tuta teksto ne estu pli longa ol 3600 literoj aŭ unu paĝo, sed estu almenaŭ 1000 literlonga, aŭ trionpaĝlonga.)
  4. Ĉu vi havas demandojn rilate al la raportoj? Demandu al rtker@tejo.org!

Antaŭa parto – Enhavtabelo – Sekva parto

Foto: Jozef Baláž