Afrikaans-Europese Jongerentraining

AEJK (Afrika-Eŭropa Junulara Kapabligo – Afrikaans-Europese Jongerentraining) is een project dat in de eerste plaats is gericht op het organiseren van bijeenkomsten en uitwisselingen voor jonge esperantisten uit Europa en Afrika. Tijdens vier bijeenkomsten (in Benin, Italië, Togo en Polen) worden workshops georganiseerd over kennisverwerving, trainingen geven en groepswerk. Aan deze bijeenkomsten doen ervaren trainers mee en alle resultaten (documenten, adviezen, tools, enz.) worden beschikbaar gesteld via onze website en via een Android-app die speciaal in het kader van dit project is ontwikkeld. Omdat Esperanto de gemeenschappelijke taal van de deelnemers is, is TEJO de organisatie die dit project op het gebied van informeel onderwijs voorstelt. De leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld. Aarzel dus niet om ze te gebruiken voor je eigen projecten.

Resultaten van het project

De deelnemers aan het AEJK-project hebben geleerd hoe ze trainer kunnen worden, en moesten zelf trainingen organiseren. Na afloop hebben ze samenvattingen van de trainingen geschreven. Deze samenvattingen kun je hier vinden:

Wat vonden de deelnemers ervan?

We hebben enkele mensen die aan de bijeenkomsten hebben deelgenomen, gevraagd wat ze van het project vonden. Dit waren hun antwoorden.

Waarom heb je besloten om mee te doen aan het AEJK-project?

Ik heb besloten om aan het project mee te doen vanwege twee aspecten die me interesseerden. Het eerste aspect is het trainen van jongeren en ze opleiden tot goede trainers. Het tweede is de samenwerking tussen twee belangrijke continenten. Ik vind het buitengewoon interessant dat het project zich richt op Afrikaanse en Europese jongeren. Voor beide groepen is dit een uitstekende gelegenheid om meer te weten te komen over elkaars cultuur.
Cyprien (Benin)

Welke herinneringen heb je aan je eerste bijeenkomst met de andere AEJK-deelnemers?

Ik herinner me vooral de competente en hulpvaardige mensen. Het maakte niet uit dat ze afkomstig waren uit andere culturen, omdat ze heel nieuwsgierig en open waren. Ik heb tijdens de trainingen goed met ze samengewerkt. Ik had het gevoel dat we een echt team vormden.
Iwona (Polen)

Ik vond de samenwerking met de andere vier trainers heel prettig. We hebben effectief en enthousiast samengewerkt. Ik was ook positief verrast door de kwaliteit en inzet van de deelnemers. Ze deden allemaal vol overtuiging mee hebben heel veel geleerd in die week.
Rogier (Nederland)

Ben je van plan iets te doen met de kennis die je tijdens het project hebt opgedaan? En zo ja, in welke context?

Ja, ik ben van plan om de opgedane kennis binnen de Esperanto-beweging toe te passen. Ik wil mensen helpen die, net als ik, de beweging willen verbeteren. En buiten de beweging wil ik kennis effectiever kunnen delen. Dat wil ik doen in het kader van sociale projecten en ook professioneel.
Carlos (Spanje)

Ik ben echt van plan om hele nuttige dingen te doen met de kennis die ik tijdens het project heb opgedaan.
Mireille (Benin)

Afbeelding: Łukasz Żebrowski

Partners

[tc-logo-slider logo_cat=”aejk”]