Africko-európska mládežnícka spolupráca

AEJK (Afrik-eŭropa junulara kapabligo, slovensky: Africko-európska mládežnícka spolupráca) je v prvom rade stretnutie a výmena mladých esperentastistov z Európy a Afriky. V rámci celkovo štyroch stretnutí (v Benine, Taliansku, Togu a Poľsku) sú organizované rôzne aktivity, najmä v oblasti neformálneho vzdelávania za účelom odovzdania dobrých praktík a vedomostí presdredníctvom školení a rôznych typov skupinovej práce. Na organizovaní ateliérov sa podieľajú skúsení školelitelia, ktorých výsledky a materiály (dokumenty, manuály, pomôcky, a iné) sú postupne voľne dostupné na našej projektovej stránke, ako aj v Android aplikácii, ktorá vzniká za účelom efektívnejšieho naplnenia cieľov projektu. Vďaka esperantu, spoločným jazykom našich účastníkov, TEJO (Svetová esperantská mládež) iniciovala realizáciu tohto výnimočného projektu v oblasti neformálneho vzdelávania.

Výsledky projektu

Účastníci projektu AEJK sa postupne naučili, ako sa stať školiteľmi, až nakoniec sami zopár zorganizovali. Z každého školenia vytvorili praktický manuál, ktorý obsahuje výsledky z neho. Niekotoré z nich sú dostupné v nasledujúcich tematických oblastiach:

Názor účastníkov

Opýtali sme sa niekoľko ľudí, ktorý sa zúčastnili viacerých stretnutí, čo si myslia o danom projekte.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do tohto projektu?

Zaujímali ma najmä dve dôležité veci, pre ktoré som sa rozhodol zapojiť. Prvou z nich je “mentorovanie” mladých, ktorá spočíva v školení s cieľom urobiť aj z iných mladých ľudí dobrých školiteľov. Druhou je samozrejme spolupráca medzi dvomi dôležitými kontinentmi, čiže tým africkým a európskym ; to ma veľmi zaujalo, nakoľko to je výborná príležitosť pozdielať si navzájom informácie o našich kultúrach.
Cyprien (Benin)

Aké sú vaše spomienky so stretnutia iných účastníkov AEJK projektu?

Určite nimi sú dobrí a nápomocní ľudia. Mnohí boli s úplne odlišných kultúr, čo napriek všetkému nebolo problémom nakoľkto boli všetci prekvapivo otvorení a hladní po nových vedomostiach. Myslím si, že sme spolu dokázali počas školenia urobiť dobrú prácu. Cítila som sa byť súčasťou naozajstného tímu.
Iwona (Poľsko)

Veľmi sa mi páčila spolupráca so zvyšnými štyrmi školiteľmi. Dokázali sme efektívne a s entuziazmom spolupracovať. Veľmi ma prekvapila aj vysoká kvalita účastníkov školenia rovnako ako ich usilovnosť, keďže sa všetkého „naplno“ zúčastňovali, zorganizovali dobré školenia a dokázali sa toho v priebehu týždňa naučiť veľmi veľa.
Rogier (Holandsko)

Plánujete využiť znalosti, ktoré ste vďaka projektu nadobudli? Ak áno, tak v akom kontexte?

Určite áno, hlavne smerom k tým, ktorý rovnako ako ja ich chcú využiť na motivovanie mladých ľudí v našom hnutí, rovnako ako aj smerom k širokej verejnosti aby sme demonštrovali našu profesionalitu. Mnohé nadobudnuté znalosti využijem aj v profesíjnom živote.
Carlos (Španielsko)

Určite využijem cenné kompetencie, ktoré som počas projektu nadobudla.
Mireille (Benin)

Obrázok: Łukasz Żebrowski

Partneri

[tc-logo-slider logo_cat=”aejk”]